Get Adobe Flash player

Szkoła

Język niemiecki w ZPO

Nauka języka niemieckiego w ZPO w Smogorzowie odbywa się:

w pierwszych i drugichklasach w wymiarze 3 godzin tygodniowo,

w trzecich klasach w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Klasy I korzystają z podręcznika Das ist Deutsch Kompakt 1+2 (wyd. Nowa Era)

Klasy II - Das ist Deutsch 2 + Das ist Deutsch Podręcznik z repetytorium (wyd. Nowa Era)

Klasy III - Das ist Deutsch Podręcznik z repetytorium (wyd. Nowa Era)

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce korzystają z tych samych podręczników, jednak po dostosowaniu materiału nauczania wg. zaleceń orzeczenia bądź opinii PP.

Języki obce w ZPO

Zasady organizacji nauczania języków obcych w ZPO w Smogorzowie

1. Zgodnie z ramowym planem nauczania w gimnazjum obowiązuje nauka dwóch języków obcych nowożytnych.

2. W ZPO w Smogorzowie naucza się języków: angielskiego i niemieckiego. Nauka tych języków prowadzona jest:

- jako kontynuacja nauki w szkole podstawowej - dotyczy języka angielskiego (poziom III.1) z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenie o upośledzeniu (poziom III.0)

- od podstaw - dotyczy języka niemieckiego (poziom III.0)

3. Uczniowie mają prawo wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują w formularzu zgłoszenia do egzaminu gimnazjalnego z jakiego języka dziecko zdaje egzamin.

Rekrutacja

Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r.

Więcej…

ZPO w Smogorzowie

Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie

ul. Główna 69

46-100 Namysłów

W skład ZPO w Smogorzowie wchodzą:

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

oraz Przedszkole w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie.

Zespoły dydaktyczno - wyrównawcze

Zespoły dydaktyczno – wyrównawcze  w roku szkolnym 2013/2014

Semestr I, II

Lp.

Dzień

Godzina lekcyjna

Klasa

Nauczyciel

Ilość godzin

1.

Poniedziałek

 

1

7

7

8

Ia
I b
IIa
Ib

mgr Mariola Maryniak
mgr Grzegorz Adamowicz
mgr Alicja Śniadecka
mgr Alicja Śniadecka

 

1

1

1

1

2.

Wtorek

 

8

IIIa, IIIb

mgr Iwona Lechowicz

1

3.

Środa

1

7

8

7

8

Ia

IIIa,b
IIIa,b
IIb
IIa

mgr E. Syrowiczka

mgr Alicja Śniadecka
mgr Alicja Śniadecka

mgr Marek Kosakiewicz
mgr Iwona Lechowicz

 

1
1

1

1

1

4.

Czwartek

8

IIIa,b

mgr Elżbieta Kozłowska

1

5.

Piątek

8

IIb

mgr Alicja Śniadecka

1

 

 

Łącznie

12

Więcej artykułów…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Державинск