Get Adobe Flash player

Szkoła

Język niemiecki w ZPO

Nauka języka niemieckiego w ZPO w Smogorzowie odbywa się:

w pierwszych i drugichklasach w wymiarze 3 godzin tygodniowo,

w trzecich klasach w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Klasy I korzystają z podręcznika Das ist Deutsch Kompakt 1+2 (wyd. Nowa Era)

Klasy II - Das ist Deutsch 2 + Das ist Deutsch Podręcznik z repetytorium (wyd. Nowa Era)

Klasy III - Das ist Deutsch Podręcznik z repetytorium (wyd. Nowa Era)

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce korzystają z tych samych podręczników, jednak po dostosowaniu materiału nauczania wg. zaleceń orzeczenia bądź opinii PP.

Języki obce w ZPO

Zasady organizacji nauczania języków obcych w ZPO w Smogorzowie

1. Zgodnie z ramowym planem nauczania w gimnazjum obowiązuje nauka dwóch języków obcych nowożytnych.

2. W ZPO w Smogorzowie naucza się języków: angielskiego i niemieckiego. Nauka tych języków prowadzona jest:

- jako kontynuacja nauki w szkole podstawowej - dotyczy języka angielskiego (poziom III.1) z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenie o upośledzeniu (poziom III.0)

- od podstaw - dotyczy języka niemieckiego (poziom III.0)

3. Uczniowie mają prawo wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują w formularzu zgłoszenia do egzaminu gimnazjalnego z jakiego języka dziecko zdaje egzamin.

Rekrutacja

Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r.

Więcej…

ZPO w Smogorzowie

Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie

ul. Główna 69

46-100 Namysłów

W skład ZPO w Smogorzowie wchodzą:

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

oraz Przedszkole w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno - przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)

-  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

-  z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek)

-  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1

i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek)

-  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

-  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 r. (wtorek)

-  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 r. (czwartek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Więcej artykułów…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Познакомиться с мужчиной 40-45 лет в Эрестеме