Get Adobe Flash player

Plan Pracy Zespołu Humanistycznego


 

CELE:
· poprawa procesu nauczania i uczenia,
· kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów,
· samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
· doskonalenie zawodowe,
· doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym.

OBSZARY TEMATYCZNE ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO:

1. Nauczanie:

a) realizacja ścieżek edukacyjnych:
-wprowadzenie zagadnień ścieżek edukacyjnych do planów wynikowych nauczycieli przedmiotowych,
-przeprowadzenie szkolnego konkursu ortograficznego i językowego
( E. Kozłowska), recytatorskiego (E. Syrowiczka), konkursu plastycznego(M. Kosakiewicz), historycznego(M. Maryniak),
-realizacja ścieżek edukacyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy patriotyczne,
b)stosowanie aktywnych metod nauczania, 
c) przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego:
-ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań testowych i ich analiza,
-przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas  III,
-udział nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych,

d)przeprowadzenie diagnozy w klasie I i II – test kompetencji,

e) opracowanie raportu z egzaminu próbnego i rocznego.

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:
-w PODN, w ramach WDN i zespołu humanistycznego,
-formy: konferencje metodyczne, szkolenia i warsztaty, samokształcenie,

3. Doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania.

4. Zajęcia pozalekcyjne:


a) Kółko Artystyczne

b) Zajęcia wyrównawcze

c) Kółko historyczne

d) Kółko plastyczne

e) Kółko dziennikarskie

f) Dziedzictwo Kulturowe w Regionie

5. Organizowanie imprez artystycznych dla uczniów i rodziców oraz społeczności lokalnej.

6.Organizacja wycieczek kulturoznawczych:
-wyjścia do kina, na spektakle teatralne, wystawy, do muzeum,
-wycieczka klas pierwszych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (lekcja biblioteczna).

7. Urządzenie pracowni przedmiotowych.

8.Wykorzystanie w pracy nauczycieli i propagowanie wśród uczniów możliwości korzystania z Internetu i źródeł multimedialnych.`

9. Skierowanie uczniów do poradni psychologiczno- pedagogiczne w celu ewentualnego zdiagnozowania: dysleksji, upośledzenia, dostosowania wymagań.
10.Prowadzenie prac nad urządzeniem biblioteki szkolnej i rozszerzeniem księgozbioru
( M Kosakiewicz).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WAŻNE

UWAGA !!! Większość artykułów jest dostępna po zalogowaniu!


крем от варикоза